E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez

YAVRU KUŞ

Yavru kuş, sıcak yuvasında annesini bekliyordu.Sarı yapraklar , şiddetli rüzgarın etkisiyle havada savruluyordu.Turuncu gagasını zorlukla açtı.Zayıf bir sesle annesini çağırdı.Zavallı küçük kuş , annesinin çok uzak yerlere gittiğini bilmiyordu.Mavi gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı.Küçük bir yağmur damlası hızla yavru kuşun üzerine düştü.Rüzgarda uçuşan tüyleri ıslandı.

 

*Aşağıdaki ilk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1.Yavru kuş yuvasında kimi bekliyordu?

 

……………………………………………………………………………………

 

2.Yavru kuşun gagası ne renkti?

 

……………………………………………………………………………………

 

3.Yavru kuşun annesi nereye gitmiş?

 

……………………………………………………………………………………

 

4.Yavru kuşun üzerine ne düşmüş?

 

……………………………………………………………………………………

 

5.Aşağıdaki cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır.

*Yarın ormana gideceğiz (  )            * Ay, elim acıdı (  )

*Bu kitabı okudun mu (  )                * Bir yılda kaç mevsim vardır (  )

 

6.Aşağıdaki cümleler kaç sözcükten oluşmuştur?

*Bu elbise benim .       …………….sözcük

*Annem pazardan elma , portakal ve mandalina almış.   ………… sözcük

*Yarın arkadaşıma hediye alacağım.    ……….sözcük

*Bugün hava çok güzel.     ……. sözcük

 

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

* Özel isimlerin ilk harfi ……………. yazılır.

* Soru cümlelerinin sonuna gelen “mı” ve “mi” ekleri ………………  yazılır.

* Birbiri ardı sıra gelen kelimeler arasına ………………. konur.

* Soru bildiren kelimelerin sonuna …………….. işareti konur.

 

8.Aşağıdaki  kelimelerin çoğul veya tekillerini karşılarına yazınız.

 

Kalem ………….       Çatallar……………               Baklalar……………

Orman………….        Silgi…………………

 

9.Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız.

 

Çiçekleri ……………          televizyon …………………………………..

İskenderun …………………...      misafirlerimiz ……………………

Mağaza ……………………….

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım hatalarını düzelterek tekrar doğrusunu yazınız.

 

bu akşam  bize misafir gelecek.

………………………………………………….

 

Öğretmen Akına güzle bir soru sordu.

…………………………………………………..

 

Dersine çok çalıştınmı?

…………………………………………………..

 

Akşam kemal size gelecekti.

…………………………………………………