E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


Şahıs Zamirlerinin –i ve –e halleri

 

Şahıs zamirleri genellikle özne olarak cümlenin başında yer alır. Şahıs zamirlerinin –i ve –e halleri (me, you, him, it, us, you, them) ise cümlenin fiilinden sonra gelir.

You ve it zamirlerinin –i ve –e halleri aynıdır.  Bunların “sen, siz” ve “o” anlamında mı yoksa “seni-sizi, sana-size”, “onu, ona” anlamında mı kullanıldığı cümledeki yerinden anlaşılır.

 

Zamir ve İsimlerin –i ve –e halleri

 

İngilizce de isimler –i, -e halinde de olsalar ek almazlar. İngilizcede bir ismin yalın halde mi, -i halinde mi, yoksa –e halinde mi kullanıldığı ancak cümle içinde verdiği anlamlardan ve yanında bulunan ön takılardan anlaşılır. –e halinde ismin önüne to, at gibi ön takılar konulabilir.

“Benim için, senin için” gibi sözleri teşkil etmek için for ile şahıs zamirlerinin –i, -e halleri kullanılır.

For me             benim için

For him           onun için

For us              bizim için

For them          onlar için

 

With öntakısı da for gibi şahıs zamirlerinin i, e halleri ile kullanılır.

 

With me           benimle

With him          onunla

With us            bizimle

With them        onlarla

 

Mülkiyet Zamirleri

 

Mülkiyet sıfatlarından sonra daima bir isim olması gerekir. Mülkiyet zamirlerinden sonra hiçbir zaman bir isim bulunamaz.

 

Şahıs Zamiri

Mülkiyet Sıfatı

-i ve –e hali

Mülkiyet Zamir

I

Ben

My

Benim

Me

Beni, bana

Mine

Benimki

You

Sen

Your

Senin

You

Seni, sana

Yours

Seninki

He

O

His

Onun

Him

Onu, ona

His

Onunki

She

O

Her

Onun

Her

Onu, ona

Hers

Onunki

It

O

Its

Onun

It

Onu, ona

Its

Onunki

We

Biz

Our

Bizim

Us

Bizi, bize

Ours

Bizimki

You

Siz

Your

Sizin

You

Sizi, size

Yours

Sizinki

They

Onlar

Their

Onların

them

Onları, onlara

Theirs

Onlarınki

 

 

Into ön takısının kullanılması

 

1. Türkçedeki "-e,-a" eklerinin karşılığı olan -to- öntakısı kapalı bir yer için kullanıldığı zaman -into- şeklini alır.

Örnek: Put the chairs into my room, please.

Lütfen sandalyeleri odama koy.

2. –ye, -ya.

Örnek: They are translating from Turkish into English.

Onlar, İngilizce'ye Türkçe'den çeviriyor.