E-İLKÖĞRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2023 Üyelik Gerektirmez


Okul Öncesi
 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8de belirtilmiş olan Aday Kayıt Formu (EK-1), Acil Durumlarda Başvuru Formu (EK-3) ve İnceleme Formu (EK-5) alınarak düzenlenmesi ve ilgili öğrencinin Portfolyo (Gelişim Dosyası)’nda muhafaza edilmesi.
 2. Yıllık Plan ve Günlük Planların,  Okul Öncesi Eğitim Programı (OÖEP) ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda öğrenci durumları ve çevre koşullarına uygun olarak yapılması ve muhafaza edilmesi. (OÖEKY Madde: 20/a. ve OÖEP Bölüm: Programın Tanıtımı)
 • Çocuğun Sanatsal Gelişimi
 • Çocukların sanatsal gelişimi, onların bedensel, duygusal, sosyal ve düşünsel
 • gelişimleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Lowenfeld’e göre çocukların gelişim
 • özellikleri dikkate alındığında, onların sanatsal gelişim evreleri, bulundukları
 • yaşlardaki durumlarına göre beşe ayrılır (Artut, 2002 s.209).
 • • Karalama Dönemi ( 2–4 yaş)
 • • Şema Öncesi Dönem (4–7 yaş)
 • • Şematik Dönem ( 7–9 yaş )
 • • Gerçekçilik Dönemi ( 9–12 yaş)
 • • Mantık (Görünürde Doğalcılık) Dönemi (12–14)
 • Araştırma konusuyla alakalı olarak sadece şema öncesi dönem ve şematik dönem
 • incelenecektir.