E-İLKÖĞRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2023 Üyelik Gerektirmez


Rehberlik Dosyaları Öğrencilerimize Fen Lisesine Nasıl Girilir?

Fen Liseleri Hakkında Genel Bilgi ve Tanıtım

Fen Liseleri yatılı ve karma okullardır.Velinin isteği ile gündüzlü olarak da okumak mümkündür.Hazırlık sınıfından sonraki eğitim - öğretim süresi üç yıldır.

Fen Lisesi ;

Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı

Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi

Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakların ortamı ve koşulları hazırlamayı

Yeni teknolojileri kullanabilenyeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarınabilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı

AMAÇLAR.

Fen liselerine her yıl 96 öğrenci alınır.Bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur.

Fen liseleri giriş sınavımerkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır.Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4) Türkçe soruları için (3)sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır.Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

Giriş sınavına  ilköğretim 8.sınıfta olanlardan ; 6 ve 7. sınıf Türkçe  matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 bu derslerin yıl sonu ortalama toplamları en az 12 olanlar başvurabilir.

Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı % 60 dan az olamaz.Alan / bölüm olarak sadece "Fen bilimleri" vardır.Her öğrenci öğrenimi boyunca bireysel veya gurup halinde matematik yada fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılmak zorundadır.

Fen liselerinde öğrenciler çoğunlukla yatılı okurlar.Hayatı erken öğrenen toplu yaşama  paylaşma duyguları ön planda seçkin öğrenciler topluluğudur fen liseleri.Başarısızlığın olmadığı fen liselerinde tatlı bir rekabet içinde ancak başarı analizi yapılır.Öğrencilere sunulan öğretim imkanları seviye ve seçilmişliklerine uygundur.Bunun yanında ders dışı zamanlarda her türlü sosyal imkan ( internet cafe gibi bilgisayar laboratuarı çok amaçlı spor salonu müzik odası kantin açık spor alanları ) mevcuttur.

"Fen Bilimleri" alanı / bölüm ' ü okuyarak yüksek öğrenime geçer öğrenciler.Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) içinde başarısızlık söz konusu değildir Fen Liselerinde .Mezunlarımızın sınavı kazanamamak gibi endişeleri yoktur.Mezun olan 96 öğrencinin % 10'u Temel Bilimler'e (matematikfizikkimyabiyoloji..) %10'u Tıp % 80 'i de Mühendislik öğrenimine giderler.