E-İLKÖĞRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2023 Üyelik Gerektirmez


Rehberlik Dosyaları Öğrencilerimize Sosyal Bilimler Lisesine Nasıl Girilir?

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal alanda iyi yetişmiş kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim sezonunda İstanbul Yenibosna'da Sosyal Bilimler Lisesi açtı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu okul sayesinde sosyal bilimlerin de ağırlıkla öğretileceği bir lise açma hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Sosyal Bilimler Lisesinin kuruluş amaçları

Bilindiği gibi Fen Liselerinde sayısal alanda başarılı öğrenciler eğitim-öğretim görmektedir. Yeni açılan Sosyal Bilimler Lisesinde ise sözel alanlarda başarılı ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanıyor. Bakanlık yetkilileri böyle bir liseye ihtiyacın 1950'li yıllardan beri kültür çevreleri ve basında zaman zaman dile getirildiğiniancak bu projenin bugüne kadar uygulamaya konamadığını vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek

Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak

Öğrencilerin bilimsel kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak

Öğrencileri araştırmaya yönelterek sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

Bu tür liselerin Avrupa'da örnekleri çok var. Bu lisenin kurulmasındaki amaçlardan biri de siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmek.

Sosyal Bilimler Lisesinin sayısı

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Sosyal Bilimler Liselerinin sayısının 10'u geçmeyeceğini en fazla 10 adet SBL açacaklarını açıkladı.

Sosyal Bilimler Lisesinin imkânları

İstanbul'da açılan bu okulun 800 kişilik konferans salonu 1000 kişilik spor salonu 300 kişilik yatakhanesi bulunuyor. Okul yatılı ve karma eğitim yapıyor. Okulda en az 2 dil mutlaka öğretiliyor. Öğretmenler Milli Eğitim camiasından seçiliyor. Bu okulda ders vermek isteyen üniversite öğretim görevlilerine de okulun kapısı açık. Bu okulun kendine özgü belli bir yönetmeliği bulunuyor. Ders kitapları klâsik ders kitapları şeklinde değil. Okul şekli de klâsik okul gibi değil. Bir derste bir konumda olan sıralar başka derslerde başka konumlarda olacak şekilde düzenleniyor. Okul bu yıl (2003-2004) hazırlık sınıfına öğrenci aldı. Okulda 24'erkişilik 4 sınıf bulunuyor.

Sosyal Bilimler Lisesinin adı

Sosyal Bilimler Lisesi'nden edebiyat alanına bir ivme getirmesi toplumun dokusuna hizmet etmesi bekleniyor. Bu okullar meslek lisesi statüsünde değil. Türkiye’nin alanında tek ve özel statüde olan Sosyal Bilimler Lisesine Mümtaz Turhan ismi verildi.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Türkiye’nin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük sosyal bilimcilerden biri olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turhan akademik kişiliğinin yanında Türkiye’de milliyetçi istikamette kurulmuş ilmî fikir ekolünün en değerli temsilcilerinden sayılıyor.

Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenci alım şekli

 

Sosyal Bilimler Lisesi Liselere Giriş Sınavı’yla (LGS) Türkçe matematik puandan öğrenci alıyor. Bu okula başvuran öğrencilerden LGS'ye girmiş olması ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda Türkçe matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu ortalamasının en az 4 olması şartı arandı.

Sosyal Bilimler Lisesinin eğitimi

Sosyal Bilimler lisesi yabancı dili İngilizce hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süresi bulunan sınıf mevcutları 24 olan dört şubeli (4x24=96) karma-yatılı bir okuldur. Yani bu okul 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllıktır. Okulda dil dersleri insan ve toplum üzerine psikoloji tarih ekonomi gibi dersler bulunuyor. Sosyal bilimlerin ağırlıkla okutulacağı lisede öğrencilere uluslar arası denkliği olan bir diploma verilecek.

Sosyal Bilimler Lisesine başvuru şartları

Sosyal Bilimler Lisesine başvurmak isteyen adaylardan aşağıdaki şartları taşımaları istenmektedir:

Orta Öğretim kurumları öğrenci seçme ve Yerleştirme Sınavına (LGS) girmiş olmak

İlköğretim okulu 6'ıncı ve 7'nci sınıflarda Türkçe Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notunun en az 4 (dört) olması.

Sosyal Bilimler Lisesinin ön kayıtları

Bu okula ön kayıt sistemi ile başvurulabiliyor. Ön kayıtlara bu yıl;

LGS sonucunda herhangi bir orta öğretim kurumuna kesin kayıt hakkı kazandığı hâlde kaydını yaptırmamış olanlar

LGS'de tercih ettiği okullardan herhangi birine kesin kayıt hakkı kazanmayan adaylar

Herhangi bir orta öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırmış olmasına rağmen kayıtlarını geri aldıklarını belgelendiren adaylar başvurabildiler.

Bu koşulları taşıyan adaylar okul müdürlüğüne doğrudan başvurdular. Adaylar bu işlemleri yaparken sınav sonuç belgesinin aslını veya örneği ile ilköğretim diplomasının aslını gösterdiler.

Sosyal Bilimler Lisesine öğrenci yerleştirme

Ön kayıtlar sonrasında ise adayların puanları esas alınarak bir yerleştirme yapıldı. Adaylar LGS sınav sonuç belgesindeki Toplam Ağırlıklı Standart Puanlarına göre yerleştirildiler.

Sosyal Bilimler Liseleri yönetmeliği

''Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal bilimler adı altında yeni bir lise türenin açılmasına ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlki yönetmelik çıkmadan Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın adı verilerek İstanbul'da açın sosyal bilimler liselerinin edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak üzere hazırlık sınıfından sonra dört yıllık öğretim veren yatılı ve karma okullar olacak.

Sosyal Bilimler Liseleri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık edecek.

Öğrenciler velilerin istekleri okul yönetiminin uygun görmesi halinde gündüzlü de öğrenim görebilecek.

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamayı amaçlayan liselerde öğrencilerin bilimsel kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmeleri de sağlanacak.

Sosyal Bilimler Liseleri'ne her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemeyecek.

Bu liselerin giriş sınavına 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6'ıncı ve 7'inci sınıflarda TürkçeMatematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilecek.

Sosyal Bilimler Liseleri'ne merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınacak. Öğrenciler bu sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilecekler.

Sosyal bilimler liselerinde derslere girecek öğretmenler diğer öğretmenlere göre farklı bir yöntemle belirlenecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı ve öğretmenlerin atamalarında temel koşullardan oluşan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(Öğretmenlik) sosyal bilimler liselerinde görevlendirilecek öğretmenlerin girmesine gerek olmayacak. Öğretmenler başından sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüteceği bir süreçte belirlenecek.

Sosyal Bilimler liselerinde görevlendirilecek öğretmenler yazılı sınav ve mülakat sonucuna göre seçilecek. Öğretmenler MEB'e bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek yazılı sınavla belirlenecek.Yazılı sınavda en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Bu okulların yöneticiliği için başvuranlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya ve Felsefe Grubu branşında olanlara öncelik tanınacak. Söz konusu liselerde bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanacak.

Sosyal Bilimler Grubu Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilecek ve eğitim-öğretim Türkçe yapılacak.

AtaMalarda lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara öncelik verilecek.