E-İLKÖĞRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2023 Üyelik Gerektirmez


Rehberlik Test ve Anketler Okullarda Kopya Nedenleri Anketi

    OKULLARDA KOPYA NEDENLERİ

     ( Neden - Niçin Araştırması)

 

         KULLANILIŞ AMACI: Öğrencilerin kopya çekmelerine neden olan durumları belirlemek, önlenmesi için gerekli çözüm yollarını araştırmaktır.

 

         UYGULANIŞI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından, her bir anket öğrencilere verilerek, kendilerine uygun düşen maddeleri işaretlemeleri istenir. Öğrencilerin anketi samimi cevaplamaları için isimleri ankete yazdırılmaz.

 

         DEĞERLENDİRME: Öğrencilerin işaretledikleri maddeler formata çeteleme yoluyla işlenir. Her bir soru maddesinin kaç öğrenci tarafından işaretlendiği toplam sütununa yazılır, sınıf sayısına göre % (yüzde)’si hesaplanır. Yüzdelik sırasına göre en yüksek olandan en aza doğru sınıfa yönelik rehberlik yapılır.

 

     OKULLARDA KOPYA

     ( Neden - Niçin Araştırması)

 

Sınıf :..................          Tarih:...............................

 

            AÇIKLAMA:Sizleri zaman zaman kopya çekmeye iten,bu kolay yola yalancı bir kurtarıcı gibi sarılmaya zorlayan bazı nedenleri, çok sınırlı sayıda da olsa aşağıya sıraladık. Seyrek de olsa sınav esnasında başvurulan kopya girişimi, bir öğrenci gözüyle araştırıldığında daha gerçekçi sonuçlar elde edilir düşüncesiyle bu anket hazırlandı.

            Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Kişisel kanı ve deneyimlerinizi de hesaba katarak en önemli gördüğünüz beş maddeyi ( X ) işareti koyarak belirtiniz.

            Amacımız asla kimin ya da kimlerin kopya çektiğini öğrenmek değildir. kopya girişiminin gerçek nedenini aramak, ortaya çıkarmak, bu yola başvurmaya gerek duyulmayacak bir ortam hazırlamaktır. Teşekkür ederiz.

            BAŞLICA NEDENLER 

    1.   (....) Geçerli not alabilmek için.

    2.   (....) Çok iyi not alabilmek için.

    3.   (....) Sınıfta kalma korkusu nedeniyle.

    4.   (....) Yeterli çalışmadan sınava girdiğimizden.

    5.   (....) Habersiz (aniden) sınava zorlanmış olmaktan.

    6.   (....) Soruların çok zor olmasından.

    7.   (....) Evdekilerin azarlamalarından kurtulabilmek için.

    8.   (....) Zayıfı olmayanların iyi öğrenci sayılmasından.

    9.   (....) Çalıştığım halde geçer not alamama korkusundan.

  10.   (....) Öğrenciler arasında bu yolla takdir edildiğimden.

  11.   (....) Öğretmenlerin bazılarının dikkatsiz oluşundan.

  12.   (....) kopya çekmenin verdiği zevkten.

  13.   (....) Sınavların çoktan seçmeli test biçiminde yapılmayışından.

  14.   (....) Öğretmenlerle olan geçimsizlik, güvensizlik yüzünden.

  15.   (....) Zamanımın çoğunu diğer derslere ayırmış olmaktan.

  16.   (....) Derslerin anlaşılır bir teknikle işlenmemesinden.

  17.   (....) İftihar listesine geçip, beğenilme isteğinden.

  18.   (....) Otoriteye, baskıya isyan etmenin bir yolu sayıldığından.

  19.   (....) Nasıl olsa yakalanmıyorum düşüncesinden.

  20.   (....) Kısa yoldan başarıya ulaşmak isteyişimden.

  21.   (....) Bu bende alışkanlık halini aldığından.

  22.   (....) Başka çıkar yol kalmadığından.

 

                Başka görüş ya da önerileriniz varsa onları da yazınız.