E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez

Son Haber 5.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Sınavı (Cevap Anahtarlı)

İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların en iyi biçimde nasıl çözümleneceğini gösterir.

Atatürk’e göre “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.” Yurdumuzun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında izlenecek tek yol, bilimin yoludur. Kalkınmak için aklın ve bilimin yolundan gitmek zorunludur. Çünkü akıl ve bilim, her türlü gelişmenin kaynağıdır.

Atatürk, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurttaşlarının, akılcı ve bilimsel düşünceyi benimsemelerini; insanlarımızın kişilikli, özgür ve çağdaş birer insan olmalarını istiyordu. Sorunları çözerken onlara duygusal, ön yargılarla değil, akılcı ve bilimsel bir biçimde yaklaşmalıyız. Her şeyi aklın ve bilimin süzgecinden geçirmeliyiz. Duygusal değil, akılcı ve bilimsel olmalıyız. Aklın, mantığın ve bilimin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

 

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.

1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

a. Bilim; doğada vetoplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır.

b. insanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir.

c. Aklın, mantığın ve bilimin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

d. Duygusal değil, akılcı ve bilimsel olmahyiz.

 

2“Atatürk, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurttaşlarının, akılcı ve bilimsel şünceyi benimsemelerini istiyordu.” cümlesinde koyu yazılan kelimelerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?

a. vatandaş, ilim, fikir

b. vatan, teknoloji, söz

c. vatandaş, bilgi, fikir

d. halk, ilim, konu

 

3 Kalkinmak için akhn ve bilimin yolundan gitmek niçin gereklidir?

a. Sorunlan daha rahat çözebilmek için

b. Akıl ve bilim her türlü gelişmenin kaynağı olduğu için

c. Duygusal davranmamak için

d. Bilimin üstünlüğünü kabul etmek için

 

4    Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını metinden alamayız?

a. Yurdumuzun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında izlenecek yol nedir?

b. Atatürk ne istiyordu?

c. Bilim neyi gösterir?

d. Atatürk bilim alanında hangi eserleri vermiştir?

 

 

5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

a. Kalabalıktan bulanıp tenha bir yer aradılar.

b. Kış mevsiminden sonra ilkbahar gelir.

c. Kirli ve havasız yerlerde oynamamalıyız.

d. Kapıları ve pencereleri kapatmayı unutma!

 

6 “Seninle birlikte alışverişe gelirdim ama                ” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle

tamamlamak doğru olur?

a. evde anneme yardım etmem gerekiyor.

b. alışverişe birlikte çıkalım.

c. ne almayı düşünüyorsun?

d. ben de seninle gelebilir miyim?

 

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinden eylemin yapılıp bittiği anlaşılır?

a. Dedemle birlikte parka gideceğiz.

b. Evimizin balkonunda kahvaltı ediyoruz.

c. Seni hastanenin önünde bekleyeceğim.

d. Arkadaşıma neden böyle davrandığını sordum.

 

8     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın birden çok özelliği belirtilmiştir?

a. Yeni elbisesine çay dökülünce çok üzüldü.

b. Bembeyaz, yaramaz bir kedi yavrusuydu Pamuk.

c. Kırmızı kalemimi sıranın altına düşürmüşüm.

d. Tahta kaşıkları birbirine vurarak sesler çıkardı.

 

9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır?

a. Teyzemler dokuz. katta oturuyorlar.

b. 23.Nisan bizim bayramımızdır.

c. T.B.M.M. hangi tarihte açılmıştır?

d. Ege, 5. sınıf öğrencisidir.

 

10 Aşağıdaki deyimlerden hangisi “imrenerek bakmak” anlamindadir?

a. Kedi gibi dört ayağının üstüne düşmek

b. Kedi olalı bir fare tutmak

c. Kedi ciğere bakar gibi bakmak

d. Kurt gibi acıkmak

 

11 “Sevgi çiçeği, böceği, ağacı kısacası doğayı çok seviyor.” cümlesinde numaralandırılmış

1        2         3          4         5           6

kelimelerden hangileri belirtme (-i) durum eki almıştır?

a. 2, 3, 4, 6                                          b. 1, 3, 5, 6

c. 2, 5, 6                                              d. 1, 4, 5, 6

 

12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı bir öge vardır?

a. Bunları onun söylemiş olabileceğinden kuşkulanıyorum.

b. Annesi, çocuğun yemek yememesine üzülüyor, “Kaşık kadar suratın kaldı.” diyordu.

c. Yarından tezi yok, derslerini kurtarmak için düzenli birtempoda çalışacaksın.

d. Babasını konuşması bitene kadar dikkatle dinledi, sonra sessizce odasına gitti.

 

13 “Minik                          gökyüzünde tek başına uçuyordu.” cümlesinde noktalı yere

aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

a. kırlangıç                                           b. martı

c. kuzu                                                d. Güvercin

 

14 “Bir” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını tam olarak bildirmez?

a. Sen de bir gün büyüyüp meslek sahibi olacaksın.

b. Büyük bir bardak süt içmek ister misiniz?

c. Yanıma bir defter, iki kalem bir de silgi alacağım.

d. Bahçemizde bir kiraz ağacı, üç de erik ağacı var.

 

15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade vardır?

a. Çoğunlukla cuma günleri yolculuğa çıkar.

b. Çocuklardan birinin babası doktordu.

c. Orada yalnızca üç gün kalacaklarmış.

d. Köpeklerden birkaçının aşıları tam değilmiş.

1C 2A 3B 4D 5A 6D 7A 8D 9B 10D 10C 11A 12B 13C 14A 15A


Benzer Dosyalar: