E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez

Son Haber TKY - OGYE İşlem Basamakları - Yıl Boyu Yapılacak İşler

TKY/OGYE çalışmaları okulumuzdaki eğitim öğretim ortamının düzeyinin, kalitesini artırmayı hedefleyen bir felsefedir. Amaç okulda bulunan bütün paydaşların bu çalışmalarda yer almasıdır. Okulda yapılan bütün faaliyetler belli bir plana bağlı olarak yapılırsa daha verimli sonuçlar alınacaktır. TKY sadece parasal çalışmalar değildir. Sadece Okul duvarını boyamak TKY felsefesinin içinde yer almaz. Bu çalışmanın eğitime katkısı mutlaka belirlenmelidir. Bakanlığımıza bağlı bütün kurum ve kuruluşlarımız TKY çalışmaları yapmak zorundadır. 1-5, 8 yıllık Lise mesleki eğitim hepsi bu çalışmaları yapacaklardır. 1 öğretmenli olan okullarımız 1 ekip kurmak ve bu çalışmalarda yer almak zorundadır.

Bir iyileştirme faaliyetinde önce planlama sonra uygulama ardından kontrol etme son olarak ta önlem alma basamakları gelmelidir.

TKY/OGYE çalışmaları sadece bu planlama yılına mahsus olmak üzere 01.01.2011 tarihinde başlamıştır. Normal olarak çalışmalar Mart ayında başlar. Bakanlığın yapmış olduğu yeni uygulamadan dolayı stratejik planların 01 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bu yıl için böyle bir sonuç ortaya koymuştur.

TKY/OGYE takvimini aylara göre böler ve yapılacak çalışmaları sıralayacak olursak;

 

MART/HAZİRAN DÖNEMİ PLANLAMA DÖNEMİ

 

 

MART: Okul kendi durumunu belirleme adına özdeğerlendirme yapar. Bu çalışmada amaç okulunuzdaki paydaşların okula bakış açılarının belirlenmesi, okul idaresi veya öğretmenlere ait sorunların belirlenmesidir.

Özdeğerlendirme, kriter ekiplerinin yapacağı anketler, swot analizi ve OGYE üyelerinin kendi tespitleri ile yapılabilir. (Bir benzetme yapacak olursak, özdeğerlendirme ve swot analizi teşhis yöntemleridir. Swot analizi pratisyen bir hekimin muayenesi kabul edilirse özdeğerlendirme heyet muayenesi kabul edilebilir.)

NİSAN: Sorunların belirlenmesinden sonra OGYE yapacağı bir toplantı ile bu sorunları alt alta sıralar. Sorunların sıralanmasında öncelik en maliyetsiz ve okul için en önemli sorunların başa alınması gerekmektedir.

Sorunların sıralanmasından sonra OGYE o eğitim öğretim yılı için öğretmen sayısına uygun olarak kuracağı ekip sayısını belirler. Ve sıralanan sorunları ilk sıradan itibaren dağıtarak ekiplere verir.

MAYIS: Ekiplerin konuları belirlendikten sonra öğretmenler istedikleri iyileştirme ekibinde yer alabilirler. İyileştirme ekiplerinin belirlenmesinden sonra ekipler kendi aralarında bir araya gelerek iyileştirecekleri konu hakkında toplantı yaparak planlama yaparlar.

HAZİRAN: Her iyileştirme ekibi kendi İyileştirme Ekibi Planını Ek 1 yaparak OGYE temsilcisine teslim eder.

OGYE temsilcisi bir sonraki yıla ait Yıllık Okul Gelişim Planını Ek 2 hazırlar.

Bu çalışmalar planlama çalışmalarıdır.

EYLÜL/HAZİRAN UYGULAMA VE ÇÖZÜM DÖNEMİ

MART HAZİRAN Döneminde planlaması yapılan TKY/OGYE çalışmaları EYLÜL HAZİRAN dönemleri arasında uygulanır.

Planlamasını yapan iyileştirme ekipleri Eylül ayı itibariyle çözüm çalışmalarına başlarlar. Çalışmalar ekiplerin kendi yöntem ve isteklerine göre devam eder bu konuda okul yönetimi ve OGYE ekiplere destek olmalıdır. (Maddi-Manevi)

OCAK: Yarıyıl tatili geldiğinde iyileştirme ekipleri gerekirse ara rapor yazarlar. Gerekirse açıklanacak olursa çalışmanın yarıda kalması ve yapılamaması durumları için bu geçerlidir. Çalışmada her hangi bir sorun yok ise ara rapora gerek yoktur.

MAYIS_HAZİRAN: Bu dönemde ekipler yaptıkları iyileştirme çalışmalarına ait son raporları yazılır. Raporlar OGYE ye ulaştırılır. OGYE temsilcisi Yıl sonu okul gelişim Raporunu yazarak çalışmaları tamamlar.

Okulda yapılan çalışmalar amacına ulaşmış ve güzel bir sonuç vermiş ise okul bu çalışma ile ilgili olarak yarışma sürecine baş vurabilir.

KASIM : TKY yılın kaliteli Okulu ve Yılın Kaliteli Ekibi alanlarında yapılacak ödül yarışmasına başvurular yapılabilir. Başvuru süreci ayrı bir çalışma gerektirmektedir. Bu konuda Ar_ge birimi olarak okullarımıza yardım edilecektir.

TKY/OGYE iç içe girmiş bir süreçtir. MART/HAZİRAN aylarında planlama yapılırken EYLÜL/HAZİRAN aylarında uygulama yapılmaktadır.

Çalışmalara ait matbu belgeler ektedir.

SORULARINIZ İÇİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

İŞ GÜNÜ

1-OKUL GELİŞİM YÖNETİMİ EKİBİNİ OLUŞTURMA

Mart

...03.20..

1

2-ÖZ DEĞERLENDİRME

 

 

 

a-Kriter Ekiplerini Oluşturma

Mart

...03.20..

10

b-Kriter Ekiplerinin Veri Toplaması

Mart

...03.20..

9

c-Kriter Ekipleri ile OGYE arasında Uzlaşım Toplantısı

Mart

...03.20..

1

3-STRATEJİK PLAN (SWOT ANALİZİ)

Mart

...03.20..

4

4-İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN KURULMASI

Nisan

...04.20..

10

5-İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN PLANLARINI HAZIRLAMASI

Nisan

...04.20..

10

6-OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI

Nisan

...05.20..

10

7-OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI

Ekim

Haziran

180

8-GÖZDEN GEÇİRME VE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

Ocak

Ocak

5

9-SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI

Haziran

Haziran

5

Mehmet BAŞ
www.sinifogretmenim.com
www.mebarge.com

STRATEJİK PLANLAMA BÖLÜMÜ

İLÇE MEM AR-GE


Benzer Dosyalar: