E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez

Son Haber İlkokulda Hangi Dersler Var? Ortaokulda Hangi Dersler Var?

4+4+4 Eğitim sistemiyle birlikte ilkokullarda ve ortaokullarda okutulacak dersler aşağıda tablodaki gibidir.

Açıklama:

  1. 1. Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.
  2. 2. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
  3. 3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
  4. 4. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri sekiz (8) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.
  5. 5. Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Beden Eğitimi dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
  6. 6. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir.
  7. 7. İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

DERSLER

SINIFLAR

İlkokul

Ortaokul

1

2

3

4

5

6

7

8

ZORUNLU DERSLER

Türkçe

10

10

8

8

6

6

5

5

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

Hayat Bilgisi

4

4

3

 

 

 

 

 

Fen Bilimleri

 

 

3

3

4

4

4

4

Sosyal Bilgiler

 

 

 

3

3

3

3

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

 

 

 

 

 

 

 

2

Yabancı Dil

 

2

2

2

4

4

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

 

 

2

2

2

2

2

Görsel Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

1

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

1

Oyun ve Fizikî Etkinlikler

5

5

5

2

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

 

 

2

2

2

2

Teknoloji ve Tasarım

 

 

 

 

 

 

2

2

Trafik Güvenliği

 

 

 

1

 

 

 

 

Rehberlik ve Kariyer Planlama

 

 

 

 

 

 

 

1

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

 

 

 

2

 

 

 

 

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI

26

28

28

30

28

28

29

29

SEÇMELİ DERSLER

Din, Ahlak ve

Değerler

Kur'an-ı Kerim (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Hz. Muhammed'in Hayatı (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Temel Dinî Bilgiler (2)

 

 

 

 

2

2

2

2

Dil ve Anlatım

Okuma Becerileri (1)

 

 

 

 

2

2

 

 

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

İletişim ve Sunum Becerileri (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

Yabancı

Dil

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Fen

Bilimleri ve Matematik

Bilim Uygulamaları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Matematik Uygulamaları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Çevre ve Bilim (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Sanat ve Spor

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

Müzik (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

Drama (2)

 

 

 

 

2

2

 

 

Zekâ Oyunları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Sosyal

Bilimler

Halk Kültürü (1)

 

 

 

 

 

2

2

 

Medya Okuryazarlığı (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

Hukuk ve Adalet (1)

 

 

 

 

 

2

2

 

Düşünme Eğitimi (2)

 

 

 

 

 

 

2

2

Seçilebilecek Ders Saati Sayısı

 

 

 

 

8

8

8

8

SERBEST ETKİNLİKLER

4

2

2

 

 

 

 

 

TOPLAM DERS SAATİ

30

30

30

30

36

36

37

37


Benzer Dosyalar: