E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez

Yazılılar

Programın amaçları

  • Bütün düzeylerdeki meslek öncesi eğitimle bireylerin, özellikle gençlerin, beceri ve yeterliklerinin iyileştirilmesi,
  • Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi takviye etmek için sürekli meslek eğitimini ve yaşam boyu beceri kazanımını sağlayacak imkanların artırılması,
  • Yeni istihdam imkanları, rekabet ve girişimcilik dikkate alınarak, mesleki eğitimin, toplumların yenileşme sürecine katkısının artırılması.

Yukarıda sözü edilen eğitim programları yanında Avrupa Birliği kredisi ile yürütülmek üzere hazırlanan projeler vardır. Bunlardan biri “Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu Projesi”dir. Projenin amacı; Uygun program ve donatım kullanım yoluyla ara iş gücü düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesini, verimini ve uygunluğunu artırmak, öğretmenlerin kalite ve performanslarını geliştirmek, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim kurumlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerini güçlendirmektir. Proje kapsamında, seçilen 11 ildeki 19 pilot okulun (12 Endüstri Meslek Lisesi, 5 Kız Meslek Lisesi, 2 Anadolu İletişim Meslek Lisesi) 8 meslek alanında (otomatik kumanda, (CNC), elektronik, elektrik, bilgisayar, uçak bakımı ve elektronik, soğutma ve havalandırma, iletişim ve bilgi teknolojileri ve ağırlama ve gıda teknolojisi) donatılması, bunların etkinliğinin ve eğitim kalitesinin artırılması, teknik yardım ve eğitim yoluyla MEB’in araştırma ve geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi yer almaktadır (MEB, 2001: 295-299).


Benzer Dosyalar: