E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


Yıl sonu yaklaşırken öğretmenlerimiz artık son sınavlarını yapıp 2012 - 2013 Eğitim Öğretim yılını kapatmaya hazırlanıyor.

Bu telaş içerisinde özellikle yeni göreve başlayan öğretmenlerimize faydalı olacağını düşündüğümüz listeyi yayınlıyoruz.
Kulübü Yıl Sonu  Raporu
Sınıf Demirbaş Eşya Teslimi
Ders Kesim Raporu
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersi Çalışma Raporu
Sınıf Kitaplığına Ait Hikaye Kitaplarının TeslimiYazılı Kağıt ve Cevap Anahtarlarının Teslimi
  1. Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek.
  2. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır.
  3. Proje notları (varsa e-okula girilir.)
  4. Performans görevi notları (Her dersten en az 1 not verilecek.)
  5. Ders ve etkinliklere katılım notları (Her dersten en az 1 not verilecek.)
  6. Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için)
  7. Davranış notları (1.-5. Sınıflar tüm dersler için; 6.7.-8.Sınıflar her ders için ayrı girilir.)
  8. Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek.
  9. Proje ödevi derecelendirme ölçeği hazırlanacak. (Verilen projeler için)

10.  Performans görevleri değerlendirme formu hazırlanacak.

11.  Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu hazırlanacak.

12.  Dönem sonunda sınav kağıtları idareye teslim edilecek.

13.  E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.

14.  Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu düzenlenecek.

15.  Anasınıfları için doldurulması gereken formların doldurulması.

16.  Ürün,ürün dosyası,gözlem formları(Teknoloji ve Tasarım dersi için)

17.  Sosyal kulüp yıl sonu raporu(Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için)

18.  Rehberlik yıl sonu raporu(sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için)

19.  Sosyal Etkinlikler (Tamamladı / tamamlamadı) işaretlenecek.(NOT: Sürekli devamsız öğrenciler için bu bölüm ‘’Tamamlamadı’’olarak işaretlenecek.

20.  Tüm branş öğretmenlerinin 6.-7. ve 8.sınıfta girdikleri tüm dersler için yöneltme işlemleri butonundan sınıf gözlem formunu doldurmaları gerekir.

21.  Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.

22.  Ortak Sınav raporu -Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

23.  Stratejik plan raporu.

NOT: Tüm evraklar,değerlendirme çizelgeleri yazılı kâğıtları gibi düzgün biçimde paketlenip üzerine gerekli bilgiler yazılarak okul idaresine tutanakla teslim edilmelidir.