E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Üyelik Gerektirmez


İngilizce To Be fiili hakkında bilgi

Türkçede,  ben öğretmenin , sen öğrencisin, o bir doktor  deriz. İngilizcede ise bu tür cümleler kurmak için “be” fiilinden faydalanırız.Bu yüzden bu yazımızı İngilizce to be konu anlatımı için ayırdık.

İngilizcede temel fiil “Be” olmak fiilidir.
Be fiili herhangi bir eylemi yada bir şey yapmayı değil “olmak” eylemini ifade eder. Diğer bir deyişle “Be” fiilinin özneye göre çekilmiş halinin Tükçedeki karşılığı “ım,im, dır, dir, ler, lar” şeklindedir.
Örnek: Ben öğretmenim = I am a teacher

To Be fiilinin kullanımı

“Be” fiili ni canlı varlıkların ve/veya nesnelerin tasviri, nitelikleri, konumları ve durumlarını belirtmek istediğimizde kullanırız.

En basit anlamıyla kendimizin bir başkasının yada bir nesnenin nerede olduğunu , nasıl olduğunu, ne olduğunu belirmek için “be” fiilinden faydalanırız.

“To Be” sözcüğündeki  “ To” fiilleri mastar yapmak için  kullanılır.
Bu dersi basit tutmak için “To” kullanımını başka bir dersde işleyeceğiz.

Be fiili cümlede daima bir özne ile kullanılır. Özne ya bir isim yada ingilizcede öznelerin yerine kullanıdığımız subject pronouns-Özne zamiridir.

İngilizce To be kullanımı örnek cümleler
1-Sertap Erener is a singer – Sertap Erener bir şarkıcıdır.
2-Babies are small- Bebekler küçük olurlar
3-Lions are preditors – Aslanlar yırtıcı hayvanlardır
4-I am a teacher- Ben öğretmenim
5-She is a nurse-O bir öğrencidir
6-We are poor – Biz fakiriz
7-They are rich- Onlar zenginler

Yukarıda vermiş olduğumuz ilk 3 örnekte be fiilinin bir isimle çekimlenmiş hali verilmektedir ve isimler kırmızı renkle vurgulanmıştır. Buna karşın , 4,5,6, ve 7’inci örneklermizde ise be fiilinin subject pronouns-özne zamirleriyle çekimlenmiş hali verişmiş olup , özne zamirleri mavi renkle belirtiliştir.

To Be fiilinin kullanım tablosu
S=Subject-özne
Be-olmak
N=Noun-isim

Affirmative (Olumlu cümle yapısı) Negative(olumsuz cümle yapısı) Interrogative (Soru cümlesi)
Sbeisim
I amstudent
Ben öğrenciyim
S be.notN
I am notstudent
Ben öğrenci değilim
BeSN ?
Are youstudent?
Sen öğrencimisin?


Be fiilinin öznelere göre çekimi

İngilizce To be fiilini öznelerle aşağıdaki gibi çekimleriz. Aşağıdaki Subject Pronouns –Özne zamirlerinin yerine her zaman bir isim kullanabileceğinizi unutmayınız. Bakınız (İngilizce To be kullanımı örnek cümleler)

I am
He is
She
It
We are
You
They

To Be fiili ile cümle yapımı

1- To be fiili ile Olumlu cümle yapımı

İngilizce to be fiili ile cümle kurmak oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey “Özne + am,is,are + isim” formunu kullanmatır. Bakınız (İngilizce To be kullanımı örnek cümleler)

S=Subject -Özne Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are) N=Noun-isim
I Am A student
You Are A student
He/she /it Is A student
We /you /they Are Students


2- To be fiili ile Olumlsuz cümle yapımı
Olumsuz cümle yapmak için ise “  Özne + am,is,are .NOT + isim “ formunu kullanırız.

S=Subject -Özne Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are).Not N=Noun-isim
I Am not A student
He/she/it Is not A student
We /you /they Are not students


3- To be fiili ile Soru cümlesi yapımı
Soru cümlesi yapmakda yine oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey  “Am /is /are + Özne + İsim ?” formunu kullanmaktır.


Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are)
S=Subject -Özne N=Noun-isim
Am I A student
Is He/she/it A student
Are We/you/they students

To be fiili  örnek cümleler

I am from Kusadasi– Ben Kuşadalıyım
I am a waiter- Ben garsonum
You are handsome- Sen yakışıklısın
Serap is beautiful – Serap güzeldir
Mehmet is rich-Mehmet zengindir
She is a room maid- Serap oda temizleyicidir
He is a receptionist- O resepsiyon görevlisidir
We are policemen- Biz polisiz
You are children- Sizler çocuksunuz
They are workers- Onlar işçiler

İngilizce To be konu anlatımını içeren bu yazımızın sonuna geldik. Umarız bu yazımızı okuduktan sonra İngilizce to be konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.