Ankara İdare Mahkemesi 'yürütmeyi durdurma talebi'ni reddeti. Böylece YGS sınavı iptal edilmemiş oldu.

Danıştay, 27 Mart 2011′de yapılan Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nın (YGS) iptali istemiyle açılan davada, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesi'ne göndermişti.

Tarafların bu karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı var.